Kategorier
EM2022

7. Jag dribblar

Jag lyckas med dribblingen och kommer förbi den närmsta försvararen.

Men nu har flera motspelare hunnit fram och Angeldahl är inte längre fri.

Jag har inte längre någon att passa och mitt försök till skott styrs enkelt undan av en portugisisk spelare.

Gå vidare till 10.